توصیه کمیته خدمات رسانه‌ای مبنی بر تدوین چشم اندازی برای همکاری مشترک در حوزه‌های متعدد

کمیته خدمات رسانه‌ای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی روز یکشنبه 11 شهریور 1397 مصادف با ...

بررسی دستور کار سال 2019 در کمیته رادیو

روز سه شنبه 13 شهریور 1397 برابر با 4 سبتامبر 2018 کمیته رادیوی اتحادیه رادیو ...

توصیه کمیته معارف دینی مبنی بر فعالیت در زمینه همکاری و مبادله تولیدات دینی

کمیته معارف دینی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی روز سه شنبه 13 شهریور 1397 برابر ...

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است